Informationer om Arbejdstilsynet

Dette website har til formål at udstille Arbejdstilsynets metoder, handlinger, absurditeter og hærgen mod erhvervslivet.

Virksomheder, der er blevet og bliver urimeligt behandlet af Arbejdstilsynet, kan maile deres oplevelser til:
marbek@marbek.dk og vi vil bringe referater her. Vi forstår hvis nogle ønsker at være anonyme, og det vil vi respektere.

Det er almindeligt at store og små virksomheder opfører sig som pæne skoledrenge overfor AT, idet alle fornemmer at AT har en stor magt.

Hos os i Marbæk Industri mener vi at tiden er kommet til at der skabes opmærksomhed om AT og dets metoder og fremturen. Vi opfordrer danske virksomheder til at turde stå frem og sige deres mening. Dette skulle gerne på sigt bevirke en stærkere politisk styring af AT, der tilsyneladende er gået i selvsving og yngler med bureaukratiske regler, der er produceret ved skrivebordene.

Her bringes nu resume af hændelser hos Marbæk Industri, hvor vi producerer røgrør til brændeovne.
Men det skal her 22. maj 2006 indskydes at 3 af AT's ansatte er meget fortørnede over at blive nævnt med navn. En af dem har endog beklaget sig til Datatilsynet, Borgergade 28, Kbh. K, men fik herfra den besked, at ytringsfriheden vægtes højt her i Danmark, hvorfor klagen i første omgang blev afvist. Herefter klagede han til Folketingets Ombudsmand, som ikke kunne behandle sagen, fordi Datatilsynet ikke havde truffet nogen afgørelse.

Eftersom disse 3 personer måske sover dårligt om natten pga. at blive nævnt ved deres rigtige navn, så har jeg besluttet at fjerne navnene og bruge synonymerne: Fjoge Fjolle og Fjante.

Arbejdstilsynets besøg 20. okt. 2004 og dets overforbrug af ansatte.

Beretningen om 20. okt. fortsætter her.

Her kan læses om vores malermaske halløj og Hr Fjolle.

Hr Fjoge vil lukke min virksomhed.

I AT er de stædige i deres kamp for at få os nedlagt: AT fører sig frem

Denne Hr Fjolle forsøger altid at finde på nye påbud. En dag havde han sagt at maskinsaksen skulle sikres mod at en person bagfra stikker fingrene ind under kniven. Jeg svarede at så skulle en sådan person bukke sig ned og række hånden ½ mtr. ind. Fjolle's tanke er i stil med at gader og veje skal indhegnes, så at en idiot ikke går ud foran bilerne.

Her er nogle humørvitaminer til glæde for nogen og det modsatte for andre.

Kantpresse

 

 

Det skal som et kuriosum nævnes at Fjolle ved flere besøg her gennem årene ikke har lagt mærke til en ældre kantpresse, 2,5 mtr bred og 2 mtr høj som ikke har sikkerhedsudstyr. Han har vandret forbi kantpressen i 1,5 mtr. afstand.

Sidst på året 04 fik jeg brev fra Hr Fjoge. Han tilbagekaldte dispensationen med den begrundelse at vi har udvidet produktionen og taget et lokale mere i brug, (som tidligere var udlejet til en automekaniker),  og at der er flere beskæftiget end oprindelig forudsat i miljøgodkendelsen fra 1990.

Den 9. januar 05 tilskev jeg Fjoge og bad om oplysning om hvilke love, bekendtgørelser, forordninger, cirkulærer, domsafgørelser eller kongelige anordninger, som han tager udgangspunkt i ved fastsættelse af antal beskæftigede, som jeg må have. Fjoge har senere mundtlig indrømmet at AT ikke kan blande sig i antallet af beskæftigede.

Klage til Miljøankenævnet i Amaliegade Kbh.

Nu er de i AT blevet helt frenetiske. I begyndelsen af februar ankom et brev til mig med en administrativ bøde på kr. 25.000,- fordi en medarbejder uden mit vidende havde taget skærmen af en enhånds vinkelsliber og brugte denne under AT besøget 20. oktober.

                                                                                                          

Det kan man da kalde et æselspark. Æsler er bastarder. Kan man også kalde dem der uddeler æselspark for bastarder? Jeg har 16.februar svaret tilbage således: Vi har modtaget jeres administrative bødeforlæg. Jeg skal i den anledning foreslå, at I kræver kr. 50.000,- eller kr. 150.000,- eller endnu mere. Det kunne give jer flere penge i kassen. Brug dog jeres hoveder, hvis det er muligt. Sign. Knud Thyssen.

Flere humørvitaminer.

Den 3. februar kom Fjoge og Fjolle igen på besøg. Man beså nogle påbud der var udført. Så finder Fjoge på noget nyt. Han siger at en kranbjælke til to el-taljer er for rusten. Jeg forsyner ham med en hammer og en stige og beder ham om at kravle til vejrs og undersøge kranbjælken. Han kommer ned igen og erkender at det kun er tynd overfladerust, men en bolt så rusten ud og han ville lave et påbud desangående.

Han fandt senere på at den ene krankrog skulle udskiftes med en krog med lukkepal.  På den anden krankrog krævede han ikke lukkepal. Det har han enten glemt eller gemt til senere småterror.

Så tager de herrer igen fat i deres to ``kæpheste´´ friskluften til malermasken. Jeg beder om skriftlig besked om hvor mange ltr/min blæseren skal levere. Og så til den anden ``kæphest´´ , Fjoge siger at det trækker for meget der hvor pakkedamen arbejder. Vi tænder en lighter og flammen står lige op i vejret men blafrer. P. Kristensen siger: Ja det trækker. Jeg beder om at få skriftlig besked om hvor stor lufthastigheden må være i mtr/sek og om hvor stor temperaturgradienten må være mellem gulv og loft. I dag den 19. februar har jeg endnu ikke fået besked på disse ting.
                                                                                

 

Fjoge bruger heller ikke øjnene godt. Både han og Fjolle har stadig ikke bemærket en Trenjäger afkortningssav med en 500 mm klinge. Denne maskine løber med 2800 omd/min og laver en forfærdelig larm og et hav af gnister. Den må ikke sælges mere. De to herrer har flere gange passeret maskinen, i ½ mtr. afstand uden at se den.

 

 

Vores drejebænk, værktøjsfræser, revolverbænk og Index-stangautomat har de aldrig inspiceret, men måske har de heller ikke forstand på disse maskiner. Det er jo en ærlig sag ikke at have forstand.

Jeg konkluderer at Fjoge og Fjolle er uegnede til deres funktioner i Arbejdstilsynet i Hillerød. Hvis arbejdstilsynets administrationschef er ansvarlig, så afskediger han disse to medarbejdere.


Her skal bringes oplysning om en episode i Jylland.

Her er et lille poetisk vers der vil glæde Arbejdstilsynet.

Den sidste udskejelse fra AT ved Hr Fjoge skete da han mødte op i slutningen af februar 2005 med en skjult dagsorden om at vi skal sættes under periodepåbud. Han havde samlet 6 påbud sammen. Det usaglige påbud om kranbjælken, som han inspicerede 3. feb. indløb først nu. Malermaskens luftforsyning var allerede i orden og af os målt til 130 ltr/min. Trækforholdene i pakkerummet har vi med sæbebobler målt til under 0,4 mtr/sek. (Fjoge kræver en lufthastighed på under 0,15 mtr/sek, men han har ikke lært sin lektie. 0,15 mtr/sek gælder for kontorlokaler med stillesiddende arbejde). Der vil blive klaget til Miljøankenævnet.

Det første BST-firma, som vi kontaktede vedrørende aftale om periodetilsyn, afslog at påtage sig opgaven. Begrundelsen var at man ikke ville kæmpe mod Arbejdstilsynets gummiparagraffer.

Arbejdstilsynets pjank: f.eks røde blinkende lamper til indikering at ventilatorer er stoppet (det kunne klares med indikering af ophængte røde uldtråde), samt nye 3-punkts fodkontakter og overflødige fejlstrømsrelaier belaster budgettet. Pengene vil blive sparet ind igen ved at skære i velfærdsforanstaltningerne.

Og endnu nogle humørvitaminer.

Humørvitaminerne er ikke møntet på alle offentligt ansatte. De vedrører ikke politi, militær, sygeplejersker, præster, kommunalarbejdere, offentlig transport, meteorologer, flyveledere og andre nyttige personer. Skolelærere bør vel også nævnes her.

Først i maj måned gik AT's hjemmeside ned. Det synes de nok selv er noget ged. Men der er sikkert mange der takker, hvis det skyldes en dygtig og smart hacker. Men det kan også blot være fordi, AT's webmaster har lavet noget klovneri.

Vi har nedskrevet med nogle velfærds betragtninger.

Der kom 27. apr. et brev fra det Kafkaske galehus, Arbejdstilsynet, Landskronagade 23, Kbh. Ø, afsendt af fuldmægtig Teis Corneliussen. Her spørger han om vi vil vedtage den administrative bøde på kr 25.000. Vi har ikke svaret herpå fordi, spørgsmålet er udryk for galmanti. Jeg vil holde læserne orienteret om den videre udvikling. Det bliver morsomt.

7. maj 2005. Hr Fjoge har ikke i lang tid snakket om lofthøjder og vinduesarealer. Måske er han løbet tør for ideer. Han har sikkert søgt hjælp hos Arbejdstilsynets jurister.

I Arbejdstilsynet er de kede af at-info.dk. De vil nok spørge Kammeradvokaturet om hvad der kan gøres?

8. maj 05. Arbejdstilsynets hjemmeside www.at.dk er igen gået ned både i går og i dag. Det kører rundt for dem på bedste beskub.

Hr Fjoge var så nidkær for at få produktionen stoppet i mine lokaler. Men hans embedsførelse er præget af overfladiskhed og sjusk.

Arbejdstilsynet skal have en smiley,
men ikke en der smiler dejlig. 
Det skal være en der er grim og sur,
fordi Tilsynet ofte ikke duer.

 Betragtninger om de ansatte i AT?

Vi skriver 31. maj, og det er snart længe siden, at jeg har mærket noget til AT's nævenyttige aktiviteter. Men tro ikke at redaktionen her kommer til at mangle nyhedsstof. Vi vil i fremtiden tage forskellige temaer op, og af og til krydre det med lidt poesi.

Vi går hastigt mod slutningen af juni måned 2005. Den lille statsansatte ridefoged Hr.Fjoge og hans tro væbner Hr. Fjolle holder sig på afstand af Marbæk Industri. Det er måske blevet besluttet at de skal skånes for konfrontationer med mig. Der kom et brev fra Helle Selain-Christensen vedrørende tilbagemelding om APV. Og der kom et brev fra en Dorthe Jacobsen, som til Arbejdsmiljøankenævnet har udtalt at min klage over at blive sat under ''periodepåbud '' ikke ses at angå spørgsmål af principiel betydning. Hendes mentale formåen rangerer vist ikke højt, men de bedste hjerner går jo heller ikke til den offentlige sektor. Her bør læseren klikke igen. 

26. juli 2005. Jeg erfarer at Fjoge og Fjolle stadig er ansat ved Arbejdstilsynet i Hillerød. Administrationschefen er åbenbar sådan en hyggelig konfliktsky julemand. Men det er måske meget godt, så kan de to førstnævnte, ved deres klovnerier,  indefra ødelægge AT's image.

                                                                Mange der har fået en rød/gul smiley,
                                                                kan se at mangen AT-ansat er utilregnelig.
                                                                De skal tages under behandling med det samme,
                                                                AT's ømme og svage punkter vil jeg ramme.

Jeg har et link, der hedder Gabestokken. Virksomheder kan sende person fotos til mig af umulige AT-ansatte, så bliver de bragt i Gabestokkens fotogalleri.
30/10/2005: De personer, som har siddet i Gabestokken sommer og efterår 2005, dem har jeg sluppet fri. Gabestokken skal nemlig ikke være en tidsubestemt straf.

Mit råd til virksomhederne er følgende: Når Arbejdstilsynet ankommer, så stop alt arbejde og send folkene til kantinen/frokoststuen. De AT-ansatte får nemlig ofte tossede ideer, når de ser folk ved deres arbejde.
Tag fotokammeret frem og lav billeder af AT-personerne, de går jo selv omkring og fotograferer løs.

I dag 8. august er der i Erhvervsbladet en aktuel artikel om AT: Screeningsbesøg er spild af tid og penge.

Den store modedille og flop for tiden er: Arbejdsmiljø. Når de populistiske politikere forsøger at profilere sig, så snakker de miljø op af vægge og ned ad døre. AT-folkene følger trop (de slikker den hånd, der giver dem løn). De er nu begyndt at forlange hæve/sænke borde og håndstøtte til IT-arbejdspladserne. De kigger også efter støvdullermænd på gulvene.  Men lad os kigge indenfor hos arbejdstilsynet og se på miljøet der og se om alt går ordentlig til. Klik her på hønsegård

26. august. Arbejdstilsynet mangler nye medarbejdere annonce.

Seneste: Det forlyder fra sædvanligvis velunderrettet kilde, at ministeren agter at fremsætte beslutningsforslag om, at alle AT-ansatte skal pædofili-testes, fordi de ude i virksomhederne kommer i nær kontakt med ansatte, der har små børn.

Tirsdag 1. november 2005 har direktøren for Arbejdstilsynet Jens Jensen 25 års jubilæum. Alle i Marbæk Industri ønsker Til Lykke og håber at han får en god dag.

I uge 11 2006 kom to unge mennesker fra TV2 Øst og bad om et interviewe. Det blev bevilget af mig og kan ses ved at klikke her.

Redaktøren af denne webside er glad for at han har inspireret Thomas Plough til at forske i hadesider. Det kan der måske komme en PhD ud af. Så Thomas, bare klø på!  Jeg har nye ting i støbeskeen. Senere på en ny webadresse er der andre der skal hudflettes og sættes i en gabestok.                                     

Har De kommentarer vedr. denne side, er De velkommen til at skrive her.

Frihedselskende og bureaukratihadende danskere kan have glæde af at se på websiden http://www.patriot.dk

Jeg har med gru denne aften 12. april 2006 på TV2 nyhederne set at AT har forbudt klokkeringning i Kisserup Kirke, Midtsjælland. Den offentlige sektor er et mangehoved uhyre, og AT er et af de mange grimme fjæs.

                                                                                     
Et år og 3 måneder er forløbet, og AT udvikler sig og udvider sig. AT's nye flop er det psykiske arbejdsmiljø.
Der blev i foråret 2007 ansat ca. 100 nye bureaukrater til afpatrulliering af ovenstående. Komisk men også menneskeligt formildende var pressemeddelelser i foråret at, der i AT-huset florerer meget mobning.
De stupide og nævenyttige politikere har med deres rygelov-makværk gjort livet for AT-folkene svært. Men hvor mange i AT-huset har sagt: Nu kan det være nok, vi tar' vores tøj og går?

For snart 2 år siden bad AT-direktør Jens Jensen om et møde med mig. Det foregik på min adresse, og vi havde det rigtig hyggeligt. Under mødet foreslog jeg, at han trak politianmeldelsen om vinkelsliberen (der blev anvendt uden skærm) tilbage, og så ville jeg til gengæld fjerne websiderne Gabestokken og Frækkerpigen samt websiden om ham selv. Jeg fik intet svar på mit forslag, og jeg hørte ikke mere fra politiet om sagen.

Dog i her i 2007 blev startet retssag mod mig vedrørende vinkelsliberen og anvendelse af (legal) arbejdskraft fra et  Østland. Fru Fjante var indkaldt som vidne, og hun fremturede med faglig uvidenhed. På retsformandens spørgsmål svarede hun at der ikke sælges vinkelslibere der må bruges uden skærm. Dette er lodret forkert. Hun udtalte sig skråsikkert om mit firmas administrative rutiner, som hun ikke vide noget om efter to besøg af et par timers varighed.

På baggrund af dette har jeg sat de to web-sider på igen.             

Mandag 3. november 2008
Skrivebordskarlene i Arbejdstilsynet er igen kreative. De har fundet på begrebet: Håndtering af traumatiske hændelser.
AT anbefaler at firmaer udarbejder en beredskabsplan for traumatiske hændelser. Planen skal også omfatte dem som har været vidne til en ulykke. Disse skal tilbydes hjælp af en krisepsykolog. Med andre ord: Der skal på synlige steder ophænges telefonlister over krisepsykologer.
I Marbæk Industri tager jeg direktøren mig selv af krisepsykologien. Jeg stryger folk med hårene og giver dem et klask bagi og siger: Kom så tilbage til arbejdet!

Torsdag 22. januar 2009
Statistik programmet viser, at der i går og i dag har været en del, der har logget ind på denne web-side. Det er offentlige tossehoveder og lusepuster-jurister fra statsadvokaturet, der vrider deres små hoveder med at finde ud af hvordan de kan lægge hindringer i vejen for det frie ord på nettet.

Onsdag 21. januar 2009
I dag var vi til en seance i Østre Landsret, Bredgade 59, Kbh. Vinkelslibersagen blev behandlet. I papirerne fra Sonja Plough Jensen stod at læse at vinkelsliberen havde en slibeskive med fiberbagside, (igen en forkert iagttagelse), der har været tale om en flapskive med grøn plastbagside. Disse flapskiver bliver brugt på vore luftslibere fra Ingersoll Rand, og løber med 18000 omdr./min. luftsliberne bliver lovligt brugt uden skærm. Arbejderens luftsliber havde en dårlig startknap, og han havde derfor sat en flapskive på enhåndsvinkelsliber, der løber 11000 omdr./min.
Når en flapskive lovlig kan bruges på en 18000 omdr. maskine uden skærm, så kan der ikke være noget forkert i at bruge flapskiven på en 11000 omdr. el-maskine uden skærm. En ny Ingersoll Rand sliber i originalæske og uden skærm blev fremvist i retten. Dommerne dømte mig aligevel efter anklagen og stadfæstede bøden på kr. 25000.
Det viser at dommerne ikke kan tænke en fornuftig selvstændig tanke selv. De havde ikke engang ønsket at tage luftsliberen ud af indpakningen og bese den.
Men ser også at det danske retssystem er forlovet til mange sider. Her var de forlovet med Arbejdstilsynet. Det danske retssystem kan man ikke have tillid til, når man er oppe mod den offentlige sektor.
Anklageren Jakob Buch-Jepsen optrådte ubehersket og kaldte mig en kriminel. Jeg vil kalde ham kominel (afledt af ordet komisk). Jeg har taget ham under litterær behandling på sitet
www.politik-info.dk/Jakob.htm
Sonja Plough Jensen var tilstede som vidne. Hun medbragte udprint af websiderne Trækkerpigen og Gabestokken, som hun overlod til Jakob Buch-Jepsen, der gik op med dem til dommerpanelet. Han fik dog det svar, at disse papirer var sagen uvedkommende.

Mandag 2. november 2009
I dag kunne man i radioens nyheder høre, at politikerne har besluttet at Arbejdstilsynet skal spare mellem 50 og 100 millioner på årsbasis. Ja, det var også på tide, at politikerne træder i karakter og beslutter noget fornuftigt.
I radionyhederne blev en hr. Martin Skaaning fra at-Midt-og Nordjylland interviewet. Han klynkede og sagde, at det ville gå hårdt ud over kontrollen af det psykiske arbejdsmiljø.
Vor kommentar er, at det dog endnu ikke er kommet så vidt, at folk skal have psykologhjælp for at hoppe ud af sengen om morgenen og gå på arbejde.
Hr. direktør i Arbejdstilsynet Jens Jensen, hvor står du i denne sag? Det er i din ledelsestid at floppet >psykisk arbejdsmiljø< har udviklet sig. Du er jo sikkert en mand, der tager bestik af hvad vej vinden blæser. Så bedre at få rettet ind efter vindretningen. Et spørgsmål til dig: Tror du at du er direktør for AT om 3 år? Du kan svare ja eller nej eller ved ikke.

counter free hit invisible

 

  

  

 

  

auto cool
Free Web Page Counters
auto cool